Henning Astrup, norsk arkitekt, bror av Thorvald Astrup. Han ble utdannet ved Königlich Technische Hochschule i Berlin. Sammen med Henrik Nissen tegnet han flere store bygninger i Oslo, blant andre Frimurerlogens stamhus (1894), Calmeyergatens Misjonshus (1891, revet 1971) samt ombyggingen av Grand Hotel (1886). Astrup fikk flere førstepremier i arkitektkonkurranser.