Aremarksjøen, innsjø i Aremark kommune, Østfold, i Haldenvassdraget; 7,4 km2. Avløp gjennom det vel 3 km lange sundet Tordivelen til innsjøen Aspern. Både denne og Aremarksjøen ligger 105 m o.h. I nordenden av Aremarksjøen Strømsfoss sluser i Strømselva som forbinder sjøen med Øymarksjøen (107 m o.h.). Skogkledde bredder. Rv. 21 langs østbredden.