Aremark

Aremark, kommune i Viken fylke, omfatter Haldenvassdraget nordøst for Halden med skogstrekningene på begge sider. Kommunen grenser i øst til Sverige. Aremark ble opprettet da det lokale selvstyret ble innført i 1837. Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1903 etter at Marker, som utgjorde nordre del av den daværende kommunen, ble utskilt. Kommunen grenser foruten til Sverige til Halden i sørvest, til Rakkestad i nordvest og Marker i nord. Hele artikkelen

Ny artikkel