Strømselva, elv i Haldenvassdraget, Aremark kommune, Østfold, mellom Øymarksjøen (107 meter over havet) og Aremarksjøen (105 meter over havet), 3,5 kilometer lang. Fallet mellom sjøene er utbygd med et mindre kraftverk og sluse (2,5 meter) i Strømsfoss; her er møllemuseum.