Antonio Pollaiuolo, italiensk maler, billedhugger og kunsthåndverker, bror av P. Pollaiuolo. Hans første malerier er to engler i kardinalen av Portugals kapell i San Miniato i Firenze 1465–66. I 1479 leverte han utkast til broderier for liturgiske drakter. Et grunntrekk i hans kunst er alltid interessen for det menneskelige legeme, særlig i bevegelse. Til dette brukte han både levende modell og anatomiske studier i forbindelse med dissekering av lik. Han var den første kunstner som begynte med dette under renessansen. Hans sterkt energibetonte konturer og forkjærligheten for chiastiske figurkomposisjoner og kampscener kommer tydelig frem i kobberstikket 10 stridende menn og i maleriene Herkules og Hydra og Herkules og Antaio. Den siste del av sitt liv arbeidet han særlig som billedhugger, og utførte gravmælene over pavene Pius 4 og Innocens 8, begge i bronse, i Peterskirken, Roma.