Antonio Francesco Grazzini, italiensk dikter fra Firenze. Var med på å grunnlegge to av sin fødebys kjente akademier, først Accademia degli Umidi (eller Accademia della Fiorentina), senere, to år før sin død, Accademia della Crusca. Blant akademikerne var hans forfatternavn Il Lasca (åboren). Hans komedier og noveller utmerket seg ved bruken av det toskanske talespråks friskhet og spontanitet. Le Cene (1540), en samling noveller i Boccaccios stil, har beholdt atskillig av sin popularitet.