António Vieira, portugisisk prest og forfatter. Vieira kom til Brasil i 1615, der han gikk inn i Jesuittordenen. Han er kjent for sine tallrike brev og epistler og sine mer enn 200 prekener. Han var et stort oratorisk talent og er blitt stående som et av de største navn innen portugisisk litteratur fra 1600-tallet. Vieira tok også del i koloniens politiske liv der han engasjerte seg sterkt til forsvar av indianerne, og så for øvrig frem til det 5. imperium (port. messianismo), med Jesu snarlige komme og katolisismens seier. Han hører til det portugisiske språkets klassikere.