Retor, taler eller talekunstner, eventuelt veltalenhetslærer. Skilles fra en retoriker, som primært forsker på eller skriver om retoriske emner (se retorikk). I den greske antikken var sofistene blant de mest kjente retorene; deres opplæring i talekunst utgjorde deler av grunnlaget for demokratisk deltagelse og offentlig debatt. I moderne sammenheng vil retorene ofte finnes på det politiske feltet - men alle som opptrer ofte i offentlige sammenhenger for å kommunisere med et publikum kan betegnes som retorer. Rollen har i perioder blitt mistenkeliggjort, fordi retoren kan bli forstått som en folkeforfører, en demagog.