Andrej Aleksandrovitsj Zjdanov, sovjetisk politiker. Zjdanov var medlem av kommunistpartiets politbyrå fra 1939, under den annen verdenskrig general og medlem av Leningradfrontens militærråd. Fra 1944 var han sekretær i sentralkomiteen med ansvar for ideologiske spørsmål og gjennomførte en ekstremt antivestlig linje i sovjetisk kulturliv og vitenskap, kjent som zjdanovismen. Han utløste i 1946 forfølgelsesbølgen mot forfatterne Akhmatova og Zosjtsjenko, samt flere andre forfattere, vitenskapsmenn og komponister (blant annet Sjostakovitsj og Prokofjev). Han hadde siden 1934 stått for kravet om sosialistisk realisme i litteraturen. Zjdanov var en av Stalins mest betrodde menn og ansett som en mulig «tronarving».