Albert Ulrik Bååth, svensk lyriker; dosent i gammelnordisk litteratur ved Göteborgs Högskola 1891–1911. Han la vinn på å innføre et enklere formspråk i sine dikt, med innslag fra dagligspråk og dialekt. Bååths sosialt pregede dikt, storbydiktene og spesielt den realistiske skånske hjembygdslyrikken fikk stor betydning for yngre lyrikere.