Albert Karl Fredrik Hiorth, født i Oslo, norsk ingeniør, oppfinner og legpredikant. Hiorth utviklet nye metoder for fremstilling av råjern og stål og arbeidet med gruvedrift, biler og kraftutbygging (bl.a. planer om et stort kraftverk i Israel, basert på overføring av vann fra Middelhavet til Dødehavet). I tale og skrift hevdet Hiorth Bibelens autoritet vedrørende nåtidens hendelser.