Adam van Düren, tyskfødt arkitekt og billedhugger, virket i Sverige og Skåne fra ca. 1490 til sin død (etter 1532). Han arbeidet først ved Linköpings domkirke, oppførte så (1499–1505) Glimmingehus i Skåne og var fra ca. 1506 i ca. 20 år knyttet til arbeidene ved Lunds domkirke, der han 1512 utførte det staselige gravmonument over erkebiskop Birger Gunnarsson og laget en rekke djerve relieffer med satirisk-allegorisk innhold på brønnkaret i krypten (1513–14).