Olga Havlová, tsjekkisk menneskerettsforkjemper; gift med Václav Havel 1964–96. Sammen med ham arbeidet hun for menneskerettighetene og Charta 77, og ble forfulgt og overvåket. Hun hadde stor betydning som sin manns nærmeste venn og medarbeider, noe som bl.a. fremgår av Havels bok Brev til Olga (1985). Da Havel ble president i 1989, organiserte Havlová omfattende tiltak på det sosiale området, og opprettet bl.a. Den gode viljens komité. Særlig gjorde hun en stor innsats for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede, som tidligere var blitt neglisjert og holdt utenfor samfunnet. De spontane reaksjonene da hun døde i 1996 viste hvilken posisjon hun hadde i det tsjekkiske folket.