Boiohaemum, Boihemum, latinisert navn for Böhmen, eg. 'boiernes hjem'.