Mikael, fyrste av Serbia 1839–42 og 1860–68, sønn av Miloš Obrenović, fordrevet 1842–58 av Alexander Karageorgević, etterfulgte faren 1860. Han var en dyktig styrer og gjennomførte viktige reformer. Fikk fjernet tyrkerne fra Beograds festning 1867. Ble myrdet ved en sammensvergelse av Karageorgevićene.