Stefan, konge av Serbia 1331–55; erobret Makedonia fra Bysants og underla seg Albania og Bosnia. Han behandlet de erobrede land godt, holdt vennskap med kirken og innsatte 1346 en uavhengig serbisk patriark. Stefan Dušan søkte å utbre kultur og sivilisasjon og samlet serbernes lover i en felles lovbok 1349. Han lot seg krone som serbernes og grekernes tsar, men etter hans død gikk det store riket fort i oppløsning.