Aleksander Karageorgević, fyrste av Serbia, sønn av frihetshelten Kara-Georg, som hadde ledet den nasjonale reisning mot det tyrkiske styret i Serbia (1804–13). Levde i eksil til 1842, da han ble valgt til fyrste. Avsatt 1858 pga. østerriksk-vennlig politikk – han holdt Serbia nøytralt under serbernes oppstand i det sørlige Ungarn 1848 og nektet å støtte Russland under Krim-krigen (1853–56).