Rambouillet-avtalen, forsøk på fredsavtale mellom kosovoalbanerne og serberne. Forhandlingene pågikk i Rambouillet i Frankrike i februar/mars 1999, med bakgrunn i konflikten i Kosovo. Avtaleforslaget fra Rambouillet skulle gi kosovoalbanerne vidtgående indre selvstyre i regionen, mens utenriks- og pengepolitikken skulle være felles med Serbia. Avtalen ble undertegnet av kosovoalbanerne men ikke av serberne. De viktigste stridstemaene i avtaleforslaget var «demilitarisering» av Kosovo og at freden skulle overvåkes av en internasjonal militærstyrke. Serberne ville ikke godta utenlandske soldater i Kosovo. NATO truet med luftangrep mot Jugoslavia dersom det ikke ble noen fredsavtale. Få dager etter at forhandlingene brøt sammen startet NATO luftangrep mot Jugoslavia.