Zadruga, tidligere betegnelse på en rettslig institusjon hos sørslaverne; bestod i at en del bondefamilier, som vanligvis hadde samme stamfar, dannet et eiendomsfellesskap. Zadrugaen var altså et slags videre familiefellesskap, som kollektivt eide jord, husvære og husdyr, og som stod under ledelse av sitt overhode (starešina, eldste). Betegnelsen ble også brukt om den jugoslaviske formen for kollektivbruk.