Populærmusikk er en samlebetegnelse for mange ulike musikksjangere som ofte er kommersielle og har bredt nedslagsfelt. Populærmusikk regnes sammen med kunstmusikk og folkemusikk som en av tre hovedretninger innenfor musikk. Grensene mellom populærmusikk, kunstmusikk og folkemusikk blir mer og mer utydelige, og kategoriene kan idag overlappe når det kommer til komposisjon- og produksjonsteknikker, distribusjon, musikalsk stil og fremføringspraksis. Hele artikkelen

Ny artikkel