Alphons Czibulka, ungarsk pianist og komponist. Skrev underholdnings- og dansemusikk, bl.a. den populære Stephanie-gavotte.