Slager, sang eller melodi som oppnår veldig stor, og oftest kortvarig, popularitet. Begrepet, som oppsto i Østerrike omkring 1880, blir nå ofte erstattet av det engelske ordet hit.