Etnografi i Sentral-Asia

Sentral-Asia, det avløpsløse høylandet i indre Asia, avgrenset av Altaj, Sajan- og Jablonovfjellene i nord, Transhimalaya i sør og Karakorum, Pamir og Tian Shan i vest. Definisjonen av regionen kan være noe varierende. Det er vanlig, for eksempel i internasjonal statistikk, å regne de tidligere Sovjetstatene Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan som hørende til Sentral-Asia i økonomisk og politisk forstand. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Etnografi i Sentral-Asia

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 21 artikler: