Hazara, folkegruppe i Afghanistan, i fjellstrøkene i den sentrale delen av landet; teller (2003) i overkant av 2,2 mill. Mindre grupper lever i Iran og Pakistan. Av de afghanske hazara er en vestlig gruppe sunni-muslimer og overveiende nomader, en østlig gruppe sjiitter og bønder. Hazara sies å nedstamme fra mongolske militærkolonier i middelalderen. De snakker en persisk dialekt.