Tadsjikere, folkegruppe i Sentral-Asia, i Tadsjikistan, hvor de teller noe over 4 mill., og Afghanistan, hvor de teller ca. 5 mill.; dessuten i overkant av en million i Usbekistan samt mindre grupper i Kina og Kirgisistan. Språket, som tilhører de iranske, brukes nå i Tadsjikistan som skriftspråk, med et alfabet som bygger på det russiske. Se tadsjikisk.De fleste tadsjikere er sunni-muslimer.