Dunganer, den muslimske befolkningen som, særlig fra Yuandynastiet, har holdt til i det vestlige Kina, hovedsakelig i provinsene Yunnan, Gansu og Xinjiang. Byen Ining (Kuldja) er kjent som gammelt sentrum for dunganene. De teller i underkant av 10 mill. (2004), og er for det meste kinesisktalende. Deres tradisjonelle næringsveier er karavanedrift, handel og jordbruk. De har i varierende grad bevart sin islamske religionsutøvelse. Omkring 70 000 dunganer bor i Kasakhstan, Usbekistan og Kirgisistan.