Tuviner, også kalt tuva, uriankhai eller sojoter, folk i Russland, særlig i republikken Tuva, hvor de teller ca. 200 000, og i Mongolia (24 000). En liten gruppe lever også i den russiske republikken Burjatija. Disse har antatt burjatisk språk og levevis, og det er denne gruppen som ofte kalles sojoter. Tuvinenes tradisjonelle næringsvei er tamreinhold og jakt; i de sørlige områdene også noe jordbruk, saue- og hesteavl.