Lolo, folkegruppe i fjellområder i Yunnanprovinsen i det sørvestlige Kina og tilgrensende strøk av Laos. Lever av jordbruk og husdyrhold, taler et tibeto-burmansk språk og har en gammel litteratur med et eget skriftsystem.