Jervrapp, flerårig gress, 15–35 cm høyt. Krypende skudd, stråene vokser enkeltvis. Stråbladene er korte, toppen har få grener og er mørkfiolett. Jervrapp er apomiktisk (danner frø uten befruktning) og har derfor mange underarter. Vokser på kalkrike steder i fjellet. Sirkumpolar art, i Norge hører den med til de bisentriske plantene. Vokser mellom Hallingdal og Trollheimen, og fra Nordland til Finnmark.