Seterrapp, flerårig art i gressfamilien. 30–90 cm høye, enkeltstående stive strå med smale blad. Småaksene samlet i en smal, grågrønn–fiolett topp. Vanlig på bakker og beitemark i fjellet i hele landet, opp til 1590 moh.