Flatrapp, flerårig art i gressfamilien. 10–40 cm høye, flattrykte, blågrønne strå med smale, grågrønne blad. Småaksene i en kort og tett topp. Flatrapp vokser med krypende skudd på tørre rabber, berg og andre steder med lite jord, gjerne på kalkholdig grunn, nord til Trøndelag.