Smårapp, flerårig art i gressfamilien. 10–30 cm høy, enkeltstående strå med blåduggede blad. Toppen er gråfiolett og har sprikende grener. Vokser på strandeng og ved dyrket mark i hele landet.