Blårapp, flerårig art i gressfamilien. 10–40 cm høy, med smale blad. Toppgress med 2–4 blomster i småakset. Hele planten er blågrått dugget. Blårapp vokser på rabber og rasmark i fjellet, helst på kalkrik grunn. Vanlig i hele landet.