Eystrasalt, det norrøne navn på Østersjøen; Østersalt har vært brukt av danske diktere.