Ostmanni, det alminnelige navn på nordmennene i Irland, særlig fra 1000-tallet av. Etter at de norske bystatene var erobret av anglonormannene, ble den norske befolkningen tvunget til å bo utenfor bymurene i en såkalt villa ostmannorum, østmennenes landsby. Navnet svarer til norrønt austmaðr, plur. austmenn, som ble brukt om nordmennene av islendingene og den norrøne befolkning på de skotske øyene.