Ryger, innbyggerne av det norrøne Rygjafylki (jfr. Ryfylke). En eldre form av navnet finnes i navnet Rogaland. Grunnbetydningen antas å være «korndyrkere», med tilknytning til rug. Tacitus (ca. 100 e.Kr.) nevner folkenavnet rugii. Om rygerenes opphav har det både vært antatt at de innvandret til Norge i folkevandringstiden (500-tallet), og at de tvert imot utvandret fra Rogaland noe før begynnelsen av vår tidsregning, bl.a. til Rügen.