Austrvegr, østveien, kalles i den norrøne litteratur ofte landene øst for Østersjøen.