Stólpasund, det norrøne navnet på Bosporus, jf. Herakles' søyler. I sagaene forekommer Stólpasund også brukt om Gibraltarstedet, se Norvasund.