Norn, (en omlaging av norræn), det norrøne språket som var i bruk fra vikingtiden av på Shetland (Hjaltland), Orknøyene, Hebridene (Suderøyene) og deler av det skotske fastlandet. Norn døde ut på Orknøyene og Shetland på 1700-tallet, i de andre områdene tidligere. På norn er det gamle Hildinakvadet fra Shetland, som ble opptegnet 1774. Norn lever fortsatt i enkeltord som er opptatt i angloskotsk og gælisk, særlig i stedsnavn.