Malm, bergart som inneholder ett eller flere mineraler eller grunnstoffer i økonomisk drivverdige mengder. Opprinnelig var begrepet reservert for bergarter som helt eller delvis består av erts eller malmmineraler, det vil si mineraler som inneholder et metall med densitet (massetetthet) over 5 g/cm3.Malm kan dannes ved en rekke forskjellige geologiske prosesser og inndeles gjerne i tre hovedtyper: magmatiske, hydrotermale og sedimentære.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Malmer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt