Stassfurtsalter er kalium- og magnesiumsalter (kainitt, carnallitt, polyhalitt, pikromeritt og annet) som utvinnes fra saltleiene ved Stassfurt i Tyskland. Disse har stor betydning som kaliumgjødning og for kjemisk industri. Jfr. abraumsalter.