Stassfurtsalter, kalium- og magnesiumsalter (kainitt, carnallitt, polyhalitt, pikromeritt o.a.) som utvinnes fra saltleiene ved Stassfurt i Tyskland. Disse har stor betydning som kaliumgjødning og for kjemisk industri. Jfr. abraumsalter.