Sulfosalter, fellesbetegnelse for ertsmineraler som inneholder tungmetaller (bly, kobber, sølv) sammen med svovel, antimon eller arsen. Ved mange gruver har disse mineralene stor økonomisk betydning. Til sulfosaltene hører bl.a. de såkalte fahlertser, rødgyldigertser, jamesonitt og stephanitt.