Kongsbergitt, et naturlig amalgam, dvs. en sølv/kvikksølvlegering. Forekommer på sølvgangene ved Kongsberg med opptil 23 % kvikksølv.