TG-profil, kantprofilering av trebord med not og fjær.