Barktørke, utstyr som brukes til å tørke rå bark for å gjøre den mer egnet til å brenne i fyringsanlegg for produksjon av energi. Utstyret kan bestå av en presse for mekanisk utpressing av vannet, trommeltørke eller svevetørke for termisk fjerning av vannet med varmluft.