Tredestillasjon, tørrdestillasjon av ved i mile eller retorte. Ved milebrenning fås trekull. Tjæreutvinning foregår ved at fet, kvaerik furuved, tyri, brennes i spesielle tjæremiler.