Trekonservering, behandling av trevirke med kjemikalier som hindrer soppangrep. Se også treimpregnering.