Margstripe, den brune stripen som fra tid til annen forekommer synlig omtrent langs midten av panelingsbord og annen trelast. Begrepet brukes i forbindelse med kvalitetsvurdering av treprodukter. Margstripe er treets marg og må ikke forveksles med margstråler.