Slip er en vanlig betegnelse på tømmer som brukes av tremasse- og cellulose-fabrikkene. Det er egentlig en forkortelse for sliptømmer. Dette tømmeret er vanligvis midtmålt i motsetning til toppmålt tømmer som brukes til trelast.