Norske klassiske komponister og verker 1950–2000

Kunstmusikk, musikk som, i motsetning til folkemusikk, skriver seg fra bestemte, navngitte komponister, og i sin tradisjonelle form er laget for konsertmessig fremførelse. Tidligere var kunstmusikken knyttet til kirke og adel eller overklassen, nå blir den støttet gjennom offentlige institusjoner (for eksempel orkestre, opera eller utdanningssystemer).. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Norske klassiske komponister og verker 1950–2000

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 27 artikler: